E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zoznam neplatných VZN

Zoznam neplatných VZNobce Bzovík . Chcem si prezrieť všetky platné VZN.

Rok 2020
1 / 2020Návrh VZN zriaďovacia listina a štatút DHZ neplatné VZN
5 / 2020NÁVRH VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
7 / 2020NÁVRH VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách neplatné VZN
8 / 2020NÁVRH VZN o miestnych daniach neplatné VZN
9 / 2020NÁVRH VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom neplatné VZN
Rok 2019
5 / 2019VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
6 / 2019VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2020 neplatné VZN
xxx / 2019Návrh VZN O  DANI Z  NEHNUTEĽNOSTÍ , PSOV, PREDAJNÝCH AUTOMATOV A NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV neplatné VZN
Rok 2018
2 / 2018VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
Rok 2017
3 / 2017VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
Rok 2016
4 / 2016VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
Rok 2015
5 / 2015VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
6 / 2015VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
Rok 2014
1 / 2014VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2015 neplatné VZN
2 / 2014VZN o miestnych daniach neplatné VZN
Rok 2013
1 / 2013VZN o miestnych daniach neplatné VZN
2 / 2013VZN o miestnej dani z nehnuteľností neplatné VZN
4 / 2013VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
Rok 2012
2 / 2012VZN o miestnych daniach neplatné VZN
3 / 2012VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
5 / 2012VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
Rok 2011
1 / 2011VZN o dani z nehnuteľnosti neplatné VZN
2 / 2011VZN o miestnych daniach neplatné VZN
4 / 2011VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady neplatné VZN
Rok 0
/ 0Návrh - CENNÍK Miestne poplatky neplatné VZN
/ 0Návrh VZN - O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ , PSOV, PREDAJNÝCH AUTOMATOV A NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV neplatné VZN
HORE