E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Osobnosti

Juraj Zábojník (1608 – 12.05.1672)

bol popredným činiteľom ev. a v. cirkvi na Slovensku a literárne činný. V obci pôsobil ako duchovný evanjelickej cirkvi v rokoch 1656 – 1971. Od roku 1669 bol super intendantom Zvolenskej, Turčianskej, Novohradskej a Hontianskej stolice. Po nútenom opustení fary dožil svoj život v Krupine.

Dr. Štefan Moyzes (29.10.1797 – 05.07.1869)

popredný činiteľ rímskokatolíckej cirkvi, národno-kultúrny dejateľ, v rokoch 1851 až 1869 biskup banskobystrickej diecézy so sídlom vo Svätom Kríži nad Hronom, prvý predseda Matice slovenskej. V obci pôsobil v roku 1823 ako duchovný.

Prof. Dr. Martin Hattala (04.11.1821 – 11.12.1903)

univerzitný profesor, jazykovedec. Jeho Krátka mluvnica slovenská napísaná v roku 1851 bola až do roku 1902 normatívna príručka spisovnej slovenčiny, základ jazykovedného zjednotenia Slovákov. V obci účinkoval ako kaplán v rokoch 1848 – 1849.

HORE