E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Kontakty

62
Obecný úrad Bzovík

Obecný úrad Bzovík
962 41 Bzovík 299

IČO: 00319767
DIČ: 2021152430
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Krupina
IBAN: SK 56 0200 0000 0020 2138 7856

tel.:
 045 55 19 397
tel.: 045 55 72 314
e-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com
fax: 045 55 19 397

Ing. Peter LAZÁR

starosta obce
tel.: 045 55 19 399
mobil: 0907 852 925
e-mail: bzovik.starosta@gmail.com

Anna BABIAKOVÁ

samostatná odborná referentka
tel.: 045 55 723 14
email: ekonom.bzovik@gmail.com

Petronela PAVLENDOVÁ

samostatná odborná referentka
tel.: 045 55 193 98
email: petronela.pavlendova@bzovik.dcom.sk

Bc. Iveta URBANOVÁ

samostatná odborná referentka
matrika
tel.: 045/5519397
email:
 
obecnyuradbzovik@gmail.com


Jozef Sluka

pracovník obce
tel.:    0904 852 422

HORE