E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Záverečný účet obce

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

  • Záverečný účet obce Bzovík za rok 2016
  • Záverečný účet ZŠ s MŠ za rok 2016
  • Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu
  • Správa nezávislého audítora

Rok 2015

  • Záverečný účet ZŠ s MŠ za rok 2015
  • Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu

Rok 2014

Rok 2013

  • Správa nezávislého audítora

Rok 2012

  • Záverečný účet ZŠ s MŠ za rok 2012
  • Správa nezávislého audítora

Rok 2011

Rok 2010

HORE