E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Komisie pri Obecnom zastupiteľstva

Komisia finančná

Predseda komisie:  Ing. Cyril MACKOV

Členovia: Petra ČIAKOVÁ,Ivan DENDIŠ, Pavel KOHÚT, Zuzana HERKOVÁ, Ing. Peter LAZÁR, Pavel MOLNÁRKomisia školstva

Predseda komisie:  Ing. Peter LAZÁR

Členovia:Komisia kultúry

Predseda komisie:  Petra ČIAKOVÁ

Členovia:Komisia ochrany verejného poriadku a vybavovania šťažností

Predseda komisie:  Zuzana HERKOVÁ

Členovia:Komisia športu
Predseda komisie:  Ivan DENDIŠ

Členovia:Komisia životného prostredia a výstavby

Predseda komisie:  Pavel KOHÚT

Členovia:Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejného činiteľa

Predseda komisie: Pavel MOLNÁR

Členovia: Petra ČIAKOVÁ,Ivan DENDIŠ, Pavel KOHÚT, Zuzana HERKOVÁ, Ing. Peter LAZÁR, Ing. Cyril MACKOV

HORE