E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

Komisie pri Obecnom zastupiteľstve

1.Komisia finančná

        Predseda komisie:  Ing. Juraj TRUBÍNY

Členovia:   všetci poslanci


2.Komisia školstva

        Predseda komisie:  Martina Slúková

        Členovia:


3.Komisia kultúry 

        Predseda komisie:  Bc. Michaela Urban

        Členovia:


4.Komisia ochrany verejného poriadku a vybavovania sťažností

         Predseda komisie:  Stanislav Herko

        Členovia:


5.Komisia športu 

        Predseda komisie:  Ivan Dendiš

       Členovia:


6.Komisia životného prostredia a výstavby

        Predseda komisie:  Ing. Ján Lazár

        Členovia:


7.Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa

       Predseda komisie:  Mgr. Dušan SLANÝ

        Členovia:   


HORE