E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

plagát EF 2023


Názov projektu:Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík

Názov príjemcu: Obec Bzovík

Výška poskytnutej dotácie:343 069,82 Eur

Rok poskytnutia dotácie: 2023


Ciele projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík.

 

Prínosy projektu:

- Zníženie nákladov na vykurovanie objektu, kvalitnejší výchovno-vzdelávací priestor pre užívateľov základnej školy, pracovný priestor zamestnancov.

- V rámci ochrany zvierat vytvorenie miest hniezdenia pre spevavce, netopiere, belorítky a sokola.


Z prostriedkov poskytnutej dotácie budú zrealizované:

- zateplenie obvodových stien a plášťa hlavnej budovy ZŠ a budovy pavilónu ZŠ

- zateplenie striech hlavnej budovy ZŠ a budovy pavilónu ZŠ

- rekonštrukcia strechy hlavnej budovy ZŠ, výmena strechy budovy pavilónu ZŠ 

- opatrenia pre zachovanie miest hniezdenia v zmysle vyjadrenia ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy - 3 ks búdky spevavce, 10 ks hniezdo belorítky, 1x búdka sokol, 2x búdka netopiere
HORE