E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Občianska a technická vybavenosť

 • Základná škola s materskou školou
 • Kultúrny dom
 • Knižnica
 • Rímskokatolícky kostol
 • Dom smútku
 • Roľnícke družstvo
 • Pošta
 • Detské ihrisko
 • Futbalové ihrisko
 • Tenisové ihrisko
 • Predajne potravinárskeho tovaru
 • Pohostinské a reštauračné zariadenia
 • Autobusová doprava
 • Verejný vodovod
 • Čiastočná obecná kanalizácia a ČOV
 • Spoje a telekomunikačné zariadenia
 • Podnikateľské subjekty – fyzické a právnické osoby
HORE