E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Dokumenty na pripomienkovanie


Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Pripomienky_k_VZN_dôchodcovia_strava64 kB [pdf]
  Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom obce Bzovík161 kB [pdf]
  Návrh VZN, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Bzovík 2022188 kB [pdf]
  Rozpočet 2022,2023,2024, čerpanie 2021198 kB [xls]
  VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady73 kB [pdf]
  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom113 kB [pdf]
  VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách74 kB [pdf]
  VZN o miestnych daniach71 kB [pdf]
  VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ , PSOV, PREDAJNÝCH AUTOMATOV A NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV84 kB [pdf]
  VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach82 kB [pdf]
  VZN ktorým sa určuje školský obvod105 kB [pdf]
  Vzor - Smernica o verejnom obstarávaní od 1. 1. 2020 90 kB [pdf]
  Návrh VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ , PSOV, PREDAJNÝCH AUTOMATOV A NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV82 kB [pdf]
  VZN poriadok v obci103 kB [pdf]
  VZN cintorín125 kB [pdf]
  Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti78 kB [pdf]
  Návrh VZN o odpadoch113 kB [pdf]
  Návrh rozpočtu na rok 2019106 kB [pdf]
  Zmluva na jednorazový prenájom spoločenských priestorov obecného úradu Bzovík58 kB [pdf]
  Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb44 kB [pdf]
  Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 201832 kB [pdf]
  Návrh rozpočtu na roky 2018-2020101 kB [pdf]
  Dodatok k VZN o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík25 kB [pdf]
  Dohoda - požičanie náradia32 kB [pdf]
  Cenník požičania náradia33 kB [pdf]

HORE