E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Na základe zmluvy obcí a miest č. 1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č.5, 963 01Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

 

Začaté správne konania:


Číslo konania:SK 11140/2023/20

Dátum zverejnenia informácie:20.10.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks javor mliečny, 1 ks breza biela, 1 ks lipa malolistá a 1 ks platan, ktoré rastú na poz. parc. č. 207/3, 1286 a 286/2 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania:SK 10888/2023/01


Dátum zverejnenia informácie:07.09.2023


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks orech kráľovský, ktoré rastú na pozemku parc. č. 146/3 registra KN-C v k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania:SK 11252/2022/20


Dátum zverejnenia informácie:10.11.2022


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, 4 ks borovica, 1 ks jedľa, 2 ks čerešňa, 1 ks smrek, 11 ks slivka, 1 ks topoľ, 1 ks jabloň a 1 ks orgován, ktoré rastú na pozemku parc. č. 34/1 registra KN-C, 8130/3 E-KN, 6735/4 E-KN, 9607/4 E-KN, 390/1 E-KN a 443/1 KN-C, v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.
Číslo konania:SK 10714/2022/20

Dátum zverejnenia informácie:26.07.2022


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3ks smrek, 1 ks tuja a 1ks jaseň ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 301/42, 1330/1 a 443/1 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 11300/2021/20

Dátum zverejnenia informácie:23.11.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1148/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania:  SK 11037/2021/01

Dátum zverejnenia informácie: 13.10.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 267/8 registra KN-C v k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania:SK 10975/2021/1

Dátum zverejnenia informácie:29.09.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks gaštan a 1 ks jaseň, ktoré rastú na pozemku parc. č. 442 registra KN-C v k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania: SK 10181/2021/20

Dátum zverejnenia informácie:11.05.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks lipa, ktorá rastie na pozemku parc. č. 224/4 registra KN-C v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 9961/2021/20

Dátum zverejnenia informácie:07.04.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks breza, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1301/5 registra C KN / 8127/1 E KN/ v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania:SK 9960/2021/20

Dátum zverejnenia informácie:07.04.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks jaseň, 2 ks breza a agát, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1270/3 registra C KN / 8127/1 E KN/ v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania:SK 933/2021/20

Dátum zverejnenia informácie:05.02.2021


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks lipa, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1359/1 registra C KN (KN-E 8130/1, 8131/1) v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania:SK 11356/2020/20

Dátum zverejnenia informácie:16.12.2020


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení smreky a brezy, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 11110/2020/20

Dátum zverejnenia informácie:13.11.2020


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 816/2 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10696/2020/20

Dátum zverejnenia informácie: 02.09.2020


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub krovitého porastu o výmere 25 m2, v zložení tuja západná, ktorý rastie na pozemku parc. č. 204/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10182/2020/20

Dátum zverejnenia informácie: 28.05.2020


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks borovica, ktorá rastie na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 9855/2020/20

Dátum zverejnenia informácie:11.03.2020


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 4 ks borievka, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/23 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 9731/2020/20

Dátum zverejnenia informácie:26.02.2020


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, ktorý rastie na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 689/2020/20

Dátum zverejnenia informácie:22.01.2020


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek a 1 ks javor, ktoré rastú na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona   č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvomstupni ochrany.Číslo konania:SK 690/2020/20

Dátum zverejnenia informácie:22.01.2020


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 4 ks tuja, ktoré rastú na pozemku  parc. č. E KN 564/3 (C KN 1556/3)  v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania: SK 11084/2019/20

Dátum zverejnenia informácie:30.12.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení čerešne, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN-E 2297/1 v k.ú. Krupina, 1 ks borovica a 1 ks breza, ktoré rastú na pozemku parc. č. KN-C 301/1 v k.ú. Krupina a rôzne dreviny, ktoré rastú na pozemku parc. č. 1286 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.Číslo konania:SK 11012/2019/01

Dátum zverejnenia informácie:19.12.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks lieska obyčajná, 8 ks hloh obyčajný, 2 ks baza čierna, 8 ks osika planá, 4 ks hruška planá, 1 ks dub zimný, 18 ks javor poľný, 18 ks vŕba biela, 20 ks agát biely, 8 ks čremcha obyčajná, 1 ks rakyta, 11 ks hrab obyčajný, a krovitý porast, ktoré rastú na pozemkoch parc. č.  921, 889/1, 880, 823, 920, 885, 879/1, 879/2,  925, 886, 919, 922, 878, 939/2, 881, 924, 939/1 registra E KN (875 KN-C) v   k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10840/2019/1

Dátum zverejnenia informácie:19.11.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jaseň, ktorý rastie na pozemku parc. č. 438 registra E KN (438/1 C KN) v k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10775/2019/20

Dátum zverejnenia informácie:11.11.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1621/1 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10726/2019/1

Dátum zverejnenia informácie:25.10.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 10 ks agát, 20 ks slivka, hloh, trnka obyčajná a ruža šípková, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 2145, 2146, 2147/1 registra E KN a 2145 registra C KN v k.ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10625/2019/1

Dátum zverejnenia informácie:03.10.2019


Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 14 ks smrek obyčajný, ktoré rastú na pozemku parc. č. 48/1 registra C KN v k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


 

Číslo konania: SK 210/2014/01

Dátum zverejnenia informácie: 24.01.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát, slivka, orech, baza čierna, krovitý porast, na pozemkoch parc. č. 1, 2, 3 registra C KN v k.ú. Bzovík (okolie hradu), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9811/2014/01

Dátum zverejnenia informácie: 08.08.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení jelša, agát, vŕba, ktoré rastú na pozemku parc. č. 855, 856, 857/1, 858 registra C KN v k.ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany

 

Číslo konania: SK 10200/2014/17 

Dátum zverejnenia informácie: 18.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jaseň, 3 ks javor, ktoré rastú  na pozemkoch parc. č. 442, 444 registra C KN v k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

 

Číslo konania: SK 10256/2014/20

Dátum zverejnenia informácie: 26.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks tuja,  ktorá rastie  na pozemku parc. č. 563/2 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10255/2014/20

Dátum zverejnenia informácie: 26.11.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevní,  ktoré rastú  na pozemku parc. č. 5904/1 registra E KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 208/2015/17

Dátum zverejnenia informácie: 21.01.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1ks lipy, ktorá rastie na pozemku parc. č. 200 registra E KN v k.ú. Jalšovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9408/2015/34

Dátum zverejnenia informácie: 20.03.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks tuja, 1 ks smrek, ktoré rastú na pozemku parc. č. 319 registra C KN v k.ú. Uňatín, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9913/2015/20

Dátum zverejnenia informácie: 07.07.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 3 ks tuja na pozemkoch parc. č.  5173/7, 5173/8 registra C KN v k.ú. Krupina (nový cintorín), v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

  

Číslo konania: SK 10982/2015/20

Dátum zverejnenia informácie: 05.10.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek, 1 ks lipa, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1270/3 registra C KN v k.ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10735/2015/01

Dátum zverejnenia informácie: 16.12.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na poľnohospodárskych  pozemkoch v k.ú. Bzovík v užívaní  Roľníckeho družstva  Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Zoznam pozemkov:

Štvorec

Kód dielu

Kultúra dielu

Parcela registra KN„C“

Bzovík

4105/1

TTP

1205,1206,1202,1201,999/2

Bzovík

5202/1

TTP

999/2,946/1,947,1033

Bzovík

5205/1

TTP

956/9,950,941/1,941/2

Bzovík

5206/1

TTP

1213

Bzovík

5203/1

TTP

1209,1215/1,1215/2

Bzovík

5211/1

TTP

875

Bzovík

6303/1

TTP

875,878, 919, 923

Bzovík

6307/1

TTP

875

Bzovík

5304/1

TTP

875

Bzovík

6312/1

TTP

875

Bzovík

6401/1

TTP

682,683/2, 683/1

Bzovík

5306/1

OP

875,659/1,658,659/2

Bzovík

5305/1

OP

1356,1362,1340,2610/1,2614/1,630,627

Bzovík

  6504/1

OP

553,559/1,548,595,579,546/1,532

Bzovík

  6601/3

OP

2194/1

Bzovík

  6501/3

TTP

2114/1, 2130

Bzovík

  6606/2

OP

2371/1-4,2344/1

Bzovík

  5608/1

OP

2439,2425

Bzovík

  5603/1

OP

2411

Bzovík

  5602/1

TTP

2486,2490/1,2490/2

   Bzovík

  5401/1

OP

1994/1

   Bzovík

  4417/1

OP

2082/3

   Bzovík

  4303/2

OP

1712,1713,1909

   Bzovík

  4308/1

TTP

1708/10,1723/1

   Bzovík

  4307/1

TTP

2619,1708/10,1723/1,1739-1741

   Bzovík

  4301/1

TTP

1739/1,1763/1, 1802/1-6, 1803/1, 1803/2, 1800, 1806

   Bzovík

  4305/1

TTP

1562,1763

   Bzovík

  4304/1

TTP

1546/1,1765/1

   Bzovík

  6405/1

TTP

626,623,2607,618,505,612/3,620,2602,612/5,647,607,612/1,612/2, 612/4,613,614,599/2,602,599/1,595/1,594,586,532,584,579/2,553, 548,546/1,546/2

   Bzovík

  5212/1

TTP

875

   Bzovík

  4205/1

TTP

1767/2

 

Číslo konania: SK 408/2016/17

Dátum zverejnenia informácie: 27.01.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks pagaštan, ktoré rastú na pozemku parc. č. 691 registra E KN v k.ú. Jalšovík,  zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9423/2016/20

Dátum zverejnenia informácie: 04.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks agát na  pozemku parc. č. 230/1 registra C KN (v areáli Domčeka CVČ) a 1 ks smrek, 1 ks listnatý strom na pozemku parc. č. 443/1 registra C KN (pred bytovým domom na Malinovského ul. č. 880/15, Krupina) v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9465/2016/01

Dátum zverejnenia informácie: 14.03.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát, 3 ks borovica, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 72/1, 72/3 registra C KN a parc. č. 2588/1, 738 registra E KN v k.ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9646/2016/20

Dátum zverejnenia informácie: 25.04.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  1 ks breza,  na  pozemku parc. č. 56/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10337/2016/20

Dátum zverejnenia informácie: 14.09.2016

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 1 ks smrek, ktorý rastie  na  pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 451/2017/20

Dátum zverejnenia informácie: 23.01.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 5 ks breza, 2 ks borovica, 1 ks osika, ktoré rastú na  pozemku parc. č. 443/1 registra C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10188/2017/01

Dátum zverejnenia informácie: 11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát, slivka, hloh,  na pozemkoch  parc. č. 2114/6, 2114/7, 68/1, 69/2 registra C KN v k.ú. Bzovík,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10006/2017/20

Dátum zverejnenia informácie: 11.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks marhuľa, na pozemku parc. č. 8129 registra E KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 10252/2017/01

Dátum zverejnenia informácie: 20.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 1816/1, 1830/2, 1831 registra C KN a parc. č. 1811 registra E KN k.ú. Bzovík,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10524/2017/20

Dátum zverejnenia informácie: 26.09.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení 1ks orech na pozemku parc. č. 230/1, registra C KN k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

 

Číslo konania: SK 10404/2017/01                  

Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Bzovík, parc. číslo 8401/1 v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

  

Číslo konania: SK 10575/2017/20

Dátum zverejnenia informácie: 27.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks smrek, 1 ks tuja, na pozemku v k.ú. Krupina, parc. číslo 1288/1 v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 173/2018/20

Dátum zverejnenia informácie: 15.01.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát na pozemku v k.ú. Krupina, parc. číslo 9607/4 v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9240/2018/20

Dátum zverejnenia informácie: 13.02.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks breza na pozemku v k.ú. Krupina, parc. číslo 6735/4 v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9447/2018/01

Dátum zverejnenia informácie: 01.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín na pozemku parc. číslo 573 registra E KN v k.ú. Bzovík,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

 

Číslo konania: SK 9505/2018/20

Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení orgován, jedľa, borovica, breza na pozemku parc. číslo 301/1 C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


 

Číslo konania: SK 9506/2018/20

Dátum zverejnenia informácie: 12.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jarabina vtáčia na pozemku parc. číslo 446/1 C KN v k.ú. Krupina,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


 

Číslo konania: SK 9550/2018/18

Dátum zverejnenia informácie: 16.03.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks smrek, 1 ks jabloň, 1 ks tuja, na pozemku parc. číslo 104 registra E KN(104/1 registra C KN) v k.ú. Kozí Vrbovok,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania: SK 9722/2018/17

Dátum zverejnenia informácie: 18.04.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 6 ks lipa na pozemku parc. číslo 94 registra E KN (parc. 94 registra C KN) v k.ú. Jalšovík,  v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.Začaté správne konania:

Číslo konania:SK 10702/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:22.11.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek, na pozemku parc. č.  1937/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 10838/2018/20
Dátum zverejnenia informácie:20.12.2018

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks orech, na pozemku parc. č. 393 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 660/2019/04
Dátum zverejnenia informácie:24.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks pagaštan konský, na pozemku parc. č. 132/1 registra C KN v k. ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 801/2019/20
Dátum zverejnenia informácie:01.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení agát biely, na pozemkoch parc. č. 6684/1, 6684/2 registra E KN (parc. č. 5162/1, 9601 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9469/2019/20

Dátum zverejnenia informácie:25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks javor poľný, 2 ks dub cerový, na pozemku parc. č. 9642/1 registra E KN (parc. č. 9530/1 registra C KN) v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9468/2019/20

Dátum zverejnenia informácie:25.02.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks marhuľa, 1 ks breza, 1 ks smrek, na pozemku parc. č. 459/1 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


Číslo konania:SK 9599/2019/1

Dátum zverejnenia informácie:14.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks smrek obyčajný, ktorý rastie na pozemku parc. č. 1999/1 registra C KN v k. ú. Bzovík, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 9770/2019/20

Dátum zverejnenia informácie:11.04.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 5 ks borovica, ktoré rastú na pozemku parc. č. 301/1 registra C KN v k. ú. Krupina, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.


Číslo konania:SK 10420/2019/20

Dátum zverejnenia informácie:23.08.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení  4 ks lipa a 2 ks smrek, na pozemku parc. č. 1448/3 registra C KN v k.ú. Krupina v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.


HORE