E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Dobrovoľný hasičský zbor

V obci už dlhé roky pôsobí dobrovoľný hasičský zbor (DHZ), ktorého hlavným poslaním je vychovávať a pripravovať obyvateľstvo k ochrane pred požiarmi a inými živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

Predseda: Roman Cesnak

Kontakt: 0907 876 570

e-mail: kancelariabzovik@gmail.com

Veliteľ:  Tomáš Vician

Strojník: Marek Kotruch
HORE