E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Adresár úradov a inštitúcií

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen - pracovisko Krupina

ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 2442 363
www: www.upsvar.sk/zv.html?page_id=240964


Okresný úrad Krupina - Klientske centrum Krupina

Dopravný inšpektorát: 0961 63 5790
Priestupky: 0961 63 5791
Odbor starostlivosti o ŽP: 0961 63 5782
Pozemkový a lesný odbor: 0961 63 5781
Odbor živnostenského podnikania: 0961 63 5783
Odbor dopravy a poz. komunikácií: 0961 63 5783
Katastrálny odbor: 045 281 97 61
www: www.minv.sk/?klientske-centrum-17


Okresný úrad Krupina - Odbor krízového riadenia

ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 533 4817, 539 3270
www: www.minv.sk/?odbor-krizoveho-riadenia-8

Okresný úrad Krupina - Odbor starostlivosti o životné prostredie

ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 55 11 601
www: www.minv.sk/?odbor-starostlivosti-o-zivotne-prostredie-52

Okresný úrad Krupina - Katastrálny odbor

ČSA 2190/3
963 01 Krupina
tel.: 045 28 19 760, 28 19 765
www: www.minv.sk/?katastralny-odbor-51


Spoločný obecný úrad

Mesto Krupina - Spoločný obecný úrad
Svätotrojičné námestie č. 5
963 01 Krupina

www: krupina.sk


HORE