Dokumenty na pripomienkovanie


Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach82 kB [pdf]
  VZN ktorým sa určuje školský obvod105 kB [pdf]
  Vzor - Smernica o verejnom obstarávaní od 1. 1. 2020 90 kB [pdf]
  Návrh VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ , PSOV, PREDAJNÝCH AUTOMATOV A NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV82 kB [pdf]
  VZN poriadok v obci103 kB [pdf]
  VZN cintorín125 kB [pdf]
  Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti78 kB [pdf]
  Návrh VZN o odpadoch113 kB [pdf]
  Návrh rozpočtu na rok 2019106 kB [pdf]
  Zmluva na jednorazový prenájom spoločenských priestorov obecného úradu Bzovík58 kB [pdf]
  Návrh VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb44 kB [pdf]
  Návrh VZN o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 201832 kB [pdf]
  Návrh rozpočtu na roky 2018-2020101 kB [pdf]
  Dodatok k VZN o podmienkach poskytovania príspevku na sociálne služby a stravovanie dôchodcov v obci Bzovík25 kB [pdf]
  Dohoda - požičanie náradia32 kB [pdf]
  Cenník požičania náradia33 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.obecbzovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.