E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Oznam - VYHLÁSENIE DANE

Vážení občania,

podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

oznamujeme daňovníkom – poplatníkom, u ktorých nastala zmena daňovej povinnosti pri  dani z nehnuteľností:kúpa, predaj, dedenie, darovanie alebo iný spôsob nadobudnutia či úbytku nehnuteľností,  realizácia drobných stavieb a prístavieb, že sú povinní túto zmenu ohlásiť daňovým priznaním k dani z nehnuteľností na obecnom úrade Bzovík – správe daní a poplatkov najneskôr do 31.01.2024 (tlačivo je k dispozícii na stránke obce Bzovík, v menu  „Občan-Ako vybaviť-Tlačivá na stiahnutie“

Taktiež pripomínamepovinnosť prihlásiť alebo odhlásiť psa.

V prípade ak si chcete uplatniťzníženie na poplatku za komunálny odpadpre kalendárny rok 2024je potrebné doložiť do 29.02.2024potvrdenia v zmysle VZN č.6/2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Bližšie informácie telefonicky u pani Pavlendovej  - 045/5519398

Potvrdenie môžete aj posielať naskenované na email:pavlendova.petronela@gmail.com 

HORE