E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Guľášmajster 2024 a Deň detí 2024

1715267467705

G U L Á Š M A J S T E R  -  B z o v í k  2024

a   Deň detí 2024

Súťaž vo varení gulášu spojená s vystúpeniami

folklórnych, tanečných a speváckych súborov

 

Organizátor:                      Obecný úrad Bzovík

Spoluorganizátor:             občania

Termín a čas konania:      15. jún 2024   10:00 hod

Miesto konania:                okolie futbalového ihriska (pri šatniach)

 

Súťažiaci :

-    súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá alebo jednotlivci bez ohľadu veku a miesta   trvalého bydliska  

-    registračný poplatok je 15 €, za ktoré dostane štartovací balíček s číslom

-    prihlásiť sa môže osobne u P. Čiaka alebo telefonicky 0905 827 658

-    prihlasuje sa do 10. júna 2024

 

Organizačné pokyny :

-    prezentácia je od 10:00 hod.

-    začiatok varenia nie je určený ale odporúčaný čas je o 12,00 hod.

 

-    každé družstvo si prinesie kotlík na varenie gulášu, mäso, ingrediencie, slnečník proti slnku alebo dažďu, nádobu na vodu, drevo              

-    varí sa zo všetkých druhov mäsa a ingrediencií, ktoré si družstvo prinesie so sebou.

 

-    každé družstvo varí najmenej5 litrovgulášu podľa vlastného receptu a vlastných surovín,  pričom je na zvážení každého družstva, či mäso bude pripravovať priamo na mieste alebo si ho pripraví dopredu. Ostatné suroviny musia súťažiaci vrátane čistenia pripravovať na   mieste súťaže

 

-    organizátor zabezpečí pre každé družstvo stôl, lavice príp. stoličky, prístup k pitnej vode,   vrecia na odpad, 10 plastových mištičiek, 10 plastových lyžíc, darčekové predmety

 

-    ukončenie varenia je o 16:30 hod

-    do toho času musí byť varenie ukončené a družstvo pripravené na odovzdanie vzoriek pre porotu

 

-    porota pozostáva z piatich členov, z toho dvaja profesionálni kuchári

-    porota hodnotí nezávisle na sebe všetky vzorky gulášov súčasne (farba, vôňa, chuť,   konzistencia, mäso, zemiaky a i.)

-    množstvo hodnotiacej vzorky je cca.0,33 l

-    prví traja budú odmenení vecnými cenami

 

-    organizátor zabezpečí pre súťažiace družstvá, ako aj pre verejnosť predajný stánok s nápojmi a guľášom, živú hudobnú produkciu, vystúpenia folklórnych, tanečných a speváckych súborov a predaj tomboly, pre deti jazda na koňoch, skákací hrad, streľba zo vzduchoviek, ukážky práce poľovníkov, rôzne súťaže a iné.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
13. 05. 2024  Propozície 202499 kB [pdf]

HORE