E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

GUĽÁŠMAJSTER BZOVÍK 2016

Plagát podujatia

Po úspešnom vlaňajšom ročníkusa dňa 14.5.2016 uskutočnil v Bzovíku 3. ročník súťaže vo varení guľášu „Guľášmajster – Bzovík 2016“. 

Už od ranných hodín si začali svoje kotlíky rozkladať prví súťažiaci a do 10,00 hod. bolo všetkých 15 prihlásených družstiev, ktorí prišli nielen z blízkeho okolia, ale aj zo Šiah, Zvolena, Detvy a dokonca z Maďarska, rozložených na svojich miestach pri futbalovom ihrisku. Na poludnie o 12,00. hod. odštartoval súťaž starosta obce BorisSEDMÁKa zaželal súťažiacim veľa úspechov, mlstný jazýček a jemnú ruku pri dochucovaní guľášov. Potom sa slova ujal moderátor podujatia Jaro Marunčiak a postupne predstavoval jednotlivé súťažné družstvá, ako aj účinkujúcich, ktorí sa so svojim kultúrnym programom prezentovali na pripravenom pódiu.

Sobota sa teda neniesla len v duchu varenia, ale aj príjemnej atmosféry, ktorú dopĺňali svojimi vystúpeniami domáca spevácka skupina Bzovíčanka pri ZO Jednoty dôchodcov Bzovík, heligonkári zo Bzovíka, tanečný klub FRESH Dance Group pôsobiaci pod Centrom voľného času „Domček“ Krupinaa hudobná skupina FILI band z Krupiny. Pre zábavu najmenších bolo pripravené nosenie na koňoch.

Milým spestrením bolo vystúpenie zahraničných Slovákov z družobnej obce až z juhu Maďarska Telekgerendáš, ktorí za sprievodu citár a oblečení v staroslovenských krojoch zaspievali niekoľko slovenských ľudových piesní. V hovorenom slove (výbornou slovenčinou) ich organizačná vedúca Melinda Mesniková zdôraznila, že naďalej s hrdosťou zachovávajú a šíria slovenskú ľudovú kultúru a tradície, ako v Békešskej župe, tak i v celom Maďarsku.

Po vyhlásení tomboly, do ktorej sponzori podujatia prispeli hodnotnými cenami, nasledovalo dlho očakávané vyhlásenie piatich najlepších družstiev, ktorým sa podarilo uvariť najchutnejšie guľáše. Päť členná porota, sa zhodla na poradí, ktoré vyhlásil jej predseda, profesionálny kuchár s medzinárodnými skúsenosťami Milan Kollár

    1. miesto (Zuzík a Jarík) Jaroslav Chabada, Zuzana Nebřenská

    2. miesto (Vinné mušky) Peter Mitter st., Jozef Šimko, Peter Mitter ml.

    3. miesto (ŽSR gurmáni) Ján Antal, Ivan Zorvan

Večer sa pokračovalo v príjemnej atmosfére za sprievodu spomínanej hudobnej skupiny FILI band.

Chceli by sme sa poďakovať za príjemné prežitie sobotňajšieho dňa organizátorom tohto podujatia Obecnému úradu Bzovík a Pavlovi Čiakovi ml., v ktorého hlave samotný nápad uskutočniť takéto podujatie vznikol a spolu so svojou manželkou a priateľmi, pripravili a zorganizovali toto kultúrno-spoločenské podujatie. Bez ich zanietenia by toto skvelé podujatie nemalo taký zdarný priebeh. A preto ešte raz patrí všetkým, ktorí sa o to pričinili srdečná vďaka.

Už teraz sa tešíme na štvrtý ročník súťaže vo varení guľášu „Guľášmajster Bzovík– 2017“.

Spokojní návštevníci podujatia „Guľášmajster Bzovík –2016“.

 

Ďalšie fotografie vo FOTOGALÉRII

http://katv.sk/index.php?stranka=07060416

HORE