E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Bzovíku

Vážení rodičia detí,  ktoré k 1.9.2022 dovŕšia 6 rokov svojho života (teda sa narodili od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016),o z n a m u j e m e  Vám, že zápis do I. ročníka ZŠ s MŠ Bzovíkpre šk. rok 2022/2023 sa uskutoční dňa12. apríla 2022 /utorok/ od 14:00 hod. do 17:00 hod.v budove školy pre prvý stupeň - Pavilón. Zápis bude prebiehať s osobnou prítomnosťou dieťaťa a rodiča resp. zákonného zástupcu. Prihlášku je možné vypísať elektronicky na stránke školy alebo osobne v deň zápisu.

Žiadame rodičov, aby priniesli so sebou osobné doklady dieťaťa /rodný list alebo iný doklad s dátumom narodenia a rodným číslom/.

Prosíme Vás, vyhláste oznam v obecnom rozhlase – aspoň 2x pred uvedeným dátumom (v piatok 8. 4. a v pondelok 11. 4. 2022).

Ďakujeme


Ing. Slávka Sľúková, riaditeľka  školy

HORE