E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zápis do 1. ročníka

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Bzovíku

Vážení rodičia detí,  ktoré k 1.9.2023 dovŕšia 6 rokov svojho života (teda sa narodili od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017),o z n a m u j e m e  Vám, že zápis do I. ročníka ZŠ s MŠ Bzovíkpre šk. rok 2023/2024 sa uskutoční dňa5. apríla 2023 /streda/ od 14:00 hod. do 17:00 hod.v budove školy pre prvý stupeň - Pavilón. Zápis bude prebiehať s osobnou prítomnosťou dieťaťa a rodiča resp. zákonného zástupcu. 

Žiadame rodičov, aby si priniesli so sebou občiansky preukaz, osobné doklady dieťaťa /rodný list alebo iný doklad s dátumom narodenia a rodným číslom/.


Ing. Slávka Sľúková, riaditeľka  školy

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
13. 03. 2023  zapis277 kB [pdf]

HORE