E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Štatistické informácie obce Bzovík za rok 2022

Do dnešného dňa sa v našej obci narodilo 9 detí, z nich štyria chlapci a päť dievčat.

Umrelo 12 občanov, z nich sedem mužov a päť žien.

13 občanov z našej obce vstúpilo do manželského zväzku.

Do našej obce sa prisťahovalo 16 občanov a naopak odsťahovalo sa 19 občanov.

Najstarší muž v obci má 86 rokov, najstaršia žena má 91 rokov, najmladší obyvateľ má len 1 mesiac.

Vekový priemer obyvateľov obce je 37,32 roku.

Celkový počet občanov obce Bzovík je k dnešnému dňu 1110, z toho 552 žien a 558 mužov.

HORE