E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Príspevok na hrad

Príspevok môžete zaslať  aj na číslo účtu obce Bzovík

SK56 0200 0000 0020 2138 7856

info ja na webovej stránke obce Bzovík

HORE