E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Oznam - vyhlásenie dane

Vážení občania, podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov oznamujeme daňovníkom – poplatníkom, u ktorých nastala zmena na daní z nehnuteľností: kúpa, predaj, dedenie, darovanie alebo iný spôsob nadobudnutia či úbytku nehnuteľností,  realizácia drobných stavieb a prístavieb, že sú povinní túto zmenu ohlásiť daňovým priznaním k daní z nehnuteľností (tlačivo je na stránke obce medzi tlačivá na stiahnutie)  na obecnom úrade Bzovík správe daní a poplatkov najneskôr 31.01.2023

 -Taktiež pripomíname, že ste povinní prihlásiť alebo odhlásiť psa.

 -V prípade,  ak si chcete uplatniť zníženie na poplatku za komunálny odpad pre kalendárny rok 2023 je potrebné doložiť do 31.01.2023 potvrdenia v zmysle VZN č.6/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 Bližšie informácie telefonicky u pani Pavlendovej  - 045/5519398 

Potvrdenie môžete aj posielať  naskenované na email: pavlendova.petronela@gmail.com 

HORE