E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Obecná zabíjačka 2024

plagát2024

Na sklonku fašiangového obdobia v našej obci už tradične organizujeme obecnú zabíjačku. Ani rok 2024 nie je v tomto ohľade výnimkou. obecná zabíjačka sa konala v sobotu, 10. februára 2024.

Už od skorých ranných hodín naši majstri pred obecným úradom pripravovali tradičné zabíjačkové špeciality ako hurky, klobásy, kapustnicu, paprikovú slaninu a plnené mäso. Naše dôchodkyne, členky Jednoty dôchodcov Bzovík zároveň pripravovali chutné pampúchy.  Do rytmu im hrali naši Heligonkári, ktorí zároveň vítali prichádzajúcich hostí. Predaj zabíjačkových špecialít začínal od obeda. Návštevníci si mohli kúpiť špeciality za symbolické ceny. Zároveň sa stretnúť so známymi i neznámymi, porozprávať sa, posedieť pri dobrej hudbe.

Popoludnie návštevníkom spestrili svojim vystúpením zloženým z vtipných scénok zo školského prostredia deti z našej základnej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Kollárovej. Hudobno-speváckym vystúpením do programu prispeli súrodenci Matúš a Terézia Balkovci. Svoje tanečné vystúpenie nám predviedli deti z detského tanečného súboru Khel Amenca. Na záver nás potešil členovia Jednoty dôchodcov v Bzovíku svojou fašiangovou scénkou a naši Heligonkári známymi ľudovými piesňami. 

Tak ako vždy pri organizovaní tohto podujatia nešlo by to bez aktívnych ľudí, ktorí sa podieľali na jeho príprave a organizovaní. Poďakovanie patrí všetkým ľudom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a samotnom priebehu Obecnej zabíjačky, poslankyniam a poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, členom Jednoty dôchodcov Bzovík, deťom zo ZŠ s pani učiteľkou Kollárovou, Heligonkárom, všetkým aktívnym občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali s prípravou tohto podujatia a v neposlednom rade všetkým zúčastneným občanom a návštevníkom.Foto:

Obec Bzovík

Štefan Války


Priložené fotografie

HORE