E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Obecná zabíjačka 2023

plagát2023

V sobotu, 11. februára 2023, sme pred budovou obecného úradu od skorých ranných hodín pripravovali zabíjačkové špeciality - hurky, klobásy, kapustnicu, obáranú slaninu a plnené mäso. Naše dôchodkyne v kuchyni pripravovali chutné pampúchy a skupina miestnych heligonkárov spríjemňovala prípravnú fázu a vítala hostí. Od obeda si mohli občania a návštevníci kúpiť za symbolické ceny zabíjačkové špeciality, stretnúť sa, porozprávať, posedieť pri dobrej hudbe. Popoludnie spestrili vystúpením deti zo speváckeho súboru z našej základnej školy pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Kollárovej, členovia Jednoty dôchodcov v Bzovíku svojou fašiangovou scénkou a naši Heligonkári známymi ľudovými piesňami. Po obci prešiel fašiangový sprievod, kde mládež v maskách navštívila a pozdravila občanov v našej obci.

Poďakovanie patrí všetkým ľudom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a samotnom priebehu Obecnej zabíjačky, poslankyniam a poslancom obecného zastupiteľstva, zamestnancom obce, členom Jednoty dôchodcov, speváckemu súboru ZŠ, Heligonkárom, všetkým aktívnym občanom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali s prípravou tohto podujatia a v neposlednom rade všetkým zúčastneným občanom, i návštevníkom zo širokého okolia.

Fotky:

photos.google.com

photos.google.com


HORE