E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Mesiac úcty k starším 2023

392881414_7068764263242567_7967410282371966670_n

"Október je mesiac, kedy nielen staršia generácia s väčším záujmom či pozornosťou vníma vlastný vek a obhliada sa v spomienkach do zapísaných stránok knihy života, ale aj mladšia generácia si väčšmi uvedomuje opodstatnenosť a pevné miesto, ktoré v ich živote zaslúžené patrí Vám - rodičom, starým rodičom či prastarým rodičom."

Dňa 23.10.2023 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zorganizovali Obec Bzovík v spolupráci s miestnou organizáciou JDS  príjemné posedenie spojené s kultúrnym programom. 

Program pripravili žiaci ZŠ s MŠ Bzovík pod vedením pani učiteľky Dudášovej a pani učiteľky Gondovej. Do programu svojím vystúpením prispeli aj Bzovícki heligonkari so speváckou skupinou.

Pri chutnom občerstvení sa naši seniori dobre zabavili a zaspomínali si na staré zlaté časy. 

Foto a text: Štefan Války

Priložené fotografie

HORE