E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zoznam zmlúv obce Bzovík za rok 2023

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
29.12.2023Dodatok č.4 k nájomnej zmluveDODATOK č. 4Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo42 396 166
21.12.2023Z M L U V A č. 230723 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE230723 08U02Environmentálny fond30 796 491
13.12.2023Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služiebC000000140SVOP spol. s r.o30775264
13.12.2023ZMLUVA O NAKLADANÍ S ODPADMIUCO2023/OL2008ESPIK Group s.r.o.46 754 768
09.11.2023Dodatok č. 2 k ZoD 02/2023Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p.Stavebný sociál
28.09.2023Dodatok č. 1 k ZoD 02/2023Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p.Stavebný sociál
18.09.2023MANDÁTNA ZMLUVA č. 02/2023 MZMANDÁTNA ZMLUVAIng.arch. Karol ĎURENEC, s.r.o.44485441
25.08.2023ZMLUVA O DIELO č. UB-01/2023/ZoDZMLUVA O DIELOEKO-PLAN, s.r.o.52666832
16.08.2023Zmluva o nájme pozemku č. 01/202301/2023Obvodná poľovnícka komora4217568217
15.08.2023Zmluva č. 134/2023/06 o čistení zvážaných odpadových vôd134/2023/06Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36 644 030
14.08.2023Dodatok 2 IROP-CLLD-X178-512-002-003Miestna akčná skupina Hontiansko–Novohradské partnerstvo42 396 166
25.07.2023Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z302091DAM2-91-108IROP-Z302091DAMMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizác50349287
05.07.2023Mandátna zmluva č. 01/2023 MZ01/2023 MZIng. Igor Kokavec – K.ING.37 269 305
28.06.2023Zmluva o dielo č. 1/2023/ZoD1/2023/ZoDIng. arch. Ivan Supuka – TRIA, projekčný ateliér30568056
28.06.2023Zmluva o dielo - Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s.p.02/2023Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p.53 495 373
23.06.2023Zmluva o prenájme nebytových priestorov na účely usporiadania verejného podujatia s názvom Festival Stredovek.skSTREDOVEK.SK, občianske združenie52729427
23.06.2023Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu2409054145Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štát54 228 573
03.05.2023Dodatok č. 1 k ZoD č. 04/2020 zo dňa 13.05.2023Strabag s.r.o.17 317 282
20.04.2023Darovacia zmluvaSHP Harmanec, a.s.00153052
03.04.2023Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 27/2023 KRONOSPAN, s.r.o. & Obec BzovíkND 27/2023KRONOSPAN, s.r.o.36 059 323
27.03.2023DODATOK Č. 01 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19860D01_ MK-4750/20Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky00165182
20.03.2023Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 30.12.2022Michal PAVLENDA DOM-FARMA-ZÁHRADA51 691 329
17.03.2023Zmluva o spolupráci (23005)23005Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince42199212
01.02.2023Dodatok 1 IROP-CLLD-X178-512-002-003Miestna akčná skupina Hontiansko–Novohradské partnerstvo42 396 166
27.01.2023Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 04/2020ULTRASTAV s.r.o.45881146
13.01.2023Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 01/2022ULTRASTAV s.r.o.45881146
Mohlo by Vás zaujímať:
HORE