Zoznam zmlúv obce Bzovík za rok 2023

rok 2024 rok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015 rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011

ZverejnenéNázovČísloZmluvná stranaIČO
29.12.2023Dodatok č.4 k nájomnej zmluveDODATOK č. 4Miestna akčná skupina Hontiansko - Novohradské partnerstvo42 396 166
21.12.2023Z M L U V A č. 230723 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE230723 08U02Environmentálny fond30 796 491
13.12.2023Zmluva o obchodnej spolupráci a poskytovaní služiebC000000140SVOP spol. s r.o30775264
13.12.2023ZMLUVA O NAKLADANÍ S ODPADMIUCO2023/OL2008ESPIK Group s.r.o.46 754 768
09.11.2023Dodatok č. 2 k ZoD 02/2023Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p.Stavebný sociál
28.09.2023Dodatok č. 1 k ZoD 02/2023Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p.Stavebný sociál
18.09.2023MANDÁTNA ZMLUVA č. 02/2023 MZMANDÁTNA ZMLUVAIng.arch. Karol ĎURENEC, s.r.o.44485441
25.08.2023ZMLUVA O DIELO č. UB-01/2023/ZoDZMLUVA O DIELOEKO-PLAN, s.r.o.52666832
16.08.2023Zmluva o nájme pozemku č. 01/202301/2023Obvodná poľovnícka komora4217568217
15.08.2023Zmluva č. 134/2023/06 o čistení zvážaných odpadových vôd134/2023/06Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.36 644 030
14.08.2023Dodatok 2 IROP-CLLD-X178-512-002-003Miestna akčná skupina Hontiansko–Novohradské partnerstvo42 396 166
25.07.2023Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z302091DAM2-91-108IROP-Z302091DAMMinisterstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizác50349287
05.07.2023Mandátna zmluva č. 01/2023 MZ01/2023 MZIng. Igor Kokavec – K.ING.37 269 305
28.06.2023Zmluva o dielo č. 1/2023/ZoD1/2023/ZoDIng. arch. Ivan Supuka – TRIA, projekčný ateliér30568056
28.06.2023Zmluva o dielo - Stavebný sociálny podnik s.r.o. - r.s.p.02/2023Stavebný sociálny podnik s.r.o. – r.s.p.53 495 373
23.06.2023Zmluva o prenájme nebytových priestorov na účely usporiadania verejného podujatia s názvom Festival Stredovek.skSTREDOVEK.SK, občianske združenie52729427
23.06.2023Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu2409054145Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štát54 228 573
03.05.2023Dodatok č. 1 k ZoD č. 04/2020 zo dňa 13.05.2023Strabag s.r.o.17 317 282
20.04.2023Darovacia zmluvaSHP Harmanec, a.s.00153052
03.04.2023Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 27/2023 KRONOSPAN, s.r.o. & Obec BzovíkND 27/2023KRONOSPAN, s.r.o.36 059 323
27.03.2023DODATOK Č. 01 k Zmluve o spolupráci č. MK-4750/2022-323/19860D01_ MK-4750/20Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky00165182
20.03.2023Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej dňa 30.12.2022Michal PAVLENDA DOM-FARMA-ZÁHRADA51 691 329
17.03.2023Zmluva o spolupráci (23005)23005Oblastná organizácia cestovného ruchu Dudince42199212
01.02.2023Dodatok 1 IROP-CLLD-X178-512-002-003Miestna akčná skupina Hontiansko–Novohradské partnerstvo42 396 166
27.01.2023Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 04/2020ULTRASTAV s.r.o.45881146
13.01.2023Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 01/2022ULTRASTAV s.r.o.45881146Vytlačené z webovej stránky https://www.obecbzovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.