E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Zasadnutia OZ obce Bzovík v roku 2023

09.12.2023 - Obecné zastupiteľstvo 14.12.2023 o 16.00
Pozvánka - OZ 14 12 2023 [pdf / 125 kB]
VZN č. 3-2023 o miestnych daniach [pdf / 177 kB]
VZN č. 4-2023 o dani z nehnuteľností, psov, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov [pdf / 155 kB]
VZN č. 5-2023 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom [pdf / 211 kB]
VZN č. 6-2023 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady [pdf / 137 kB]
VZN č. 7-2023 o verejnej kanalizácii a odpadových vodách [pdf / 143 kB]
VZN č. 8-2023 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach [pdf / 167 kB]
Rozpočet PK 2024 [pdf / 145 kB]
Rozpočet OK 2024 [pdf / 169 kB]
Rozpočet obce 2024-25-26_web [pdf / 381 kB]
Kultúrne podujatia rok 2024 [pdf / 89 kB]
_Zápisnica december 2023 [pdf / 291 kB]
Rozpočet PK+OK r. 2024 [pdf / 212 kB]
25.10.2023 - Obecné zastupiteľstvo 31.10.2023 o 17.00
Pozvánka - OZ 31-10-2023 [pdf / 117 kB]
Zápisnica 31-10-2023 [pdf / 199 kB]
Plán kontrolnej činnosti HK 2-2023 [pdf / 62 kB]
Rozpočtové opatrenie 3-2023 [pdf / 388 kB]
25.7.2023 - Obecné zastupiteľstvo 02.08.2023 o 18.00
Pozvánka - OZ 02 08 2023 [pdf / 117 kB]
Návrh-Nájomná zmluva Hrad Bzovík 2023 ECAV_revATE_230720 [pdf / 178 kB]
Návrh - Zmluva Strelnica [pdf / 141 kB]
Zápisnica august 2023 [pdf / 240 kB]
08.6.2023 - Obecné zastupiteľstvo 14.06.2023 o 17.00
Pozvánka - OZ 14 06 2023 [pdf / 129 kB]
VZN č. 2-2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov [pdf / 147 kB]
VZN č. 1-2023 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach Bzovík [pdf / 349 kB]
Dodatok č. 1 k_VZN č. 8-2022 [pdf / 129 kB]
Zápisnica jún 23 [pdf / 261 kB]
10.3.2023 - Obecné zastupiteľstvo 15.3.2023 o 17.00
Pozvánka - OZ 15 03 2023 [pdf / 100 kB]
Štatút knižnice [pdf / 130 kB]
Nájomná zmluva Hrad Bzovík 2023 STREDOVEK [pdf / 170 kB]
Rozpočtové opatrenie 1-2023 [pdf / 257 kB]
Bzovík PHSR 2023-2030 [pdf / 1083 kB]
Zápisnica marec 23 [pdf / 243 kB]
HORE