Úradná tabuľa obce Bzovík

ZverejnenéOznam
02.09.2021Oznam o vyhlásení výberového konania
28.07.2021Zrušenie OZ 29.7.2021
23.07.2021Dokumenty na pripomienkovanie
02.06.2021Záverečný účet obce
12.05.2021Informácie o začatých správnych konaniach
11.05.2021Obecné zastupiteľstvo
09.04.2021Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko - stavebné práce
08.04.2021PREDAJ NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU OBCE FORMOU OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
31.03.2021Obecné zastupiteľstvo
18.03.2021Zrušenie vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk
05.03.2021Výzva na predkladanie ponúk: Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko - stavebné práce
05.02.2021Sadzba poplatku na rok 2021 - triedenie
26.11.2020Rozpočet obce
25.11.2020Návrh VZN - O DANI Z NEHNUTEĽNOSTÍ , PSOV, PREDAJNÝCH AUTOMATOV A NEVÝHERNÝCH HRACÍCH PRÍSTROJOV
25.11.2020NÁVRH VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
25.11.2020NÁVRH VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
25.11.2020NÁVRH VZN o verejnej kanalizácii a odpadových vodách
25.11.2020Návrh - CENNÍK Miestne poplatky
25.11.2020NÁVRH VZN o miestnych daniach
23.10.2020Výzva na predkladanie ponúk - Energetické audity obecných objektov Bzovík
01.10.2020Výberové konanie na funkciu "Hlavný kontrolór obce Bzovík"
30.09.2020Obecné zastupiteľstvo
14.09.2020Zámer odpredaja časti pozemku
27.08.2020Rekonštrukcia kláštoru premonštrátov a kostolnej ruiny - zabezpečovacie práce - zabezpečenie stability objektu - 3 etapa - Architektonicko - historický výskum
27.08.2020„Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko“ - zrušené
27.08.2020Rekonštrukcia kláštoru premonštrátov a kostolnej ruiny - zabezpečovacie práce - zabezpečenie stability objektu - 3 etapa - rekonštrukčné práce, materiál a lešenie
13.03.2020Uznesenie zo zasadnutia krízového štábu obce BzovíkVytlačené z webovej stránky https://www.obecbzovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.