Začaté správne konanie - výrub drevín

Číslo konania:SK 660/2019/04
Dátum zverejnenia informácie:24.01.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks pagaštan konský, na pozemku parc. č. 132/1 registra C KN v k. ú. Čekovce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.
Vytlačené z webovej stránky https://www.obecbzovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.