E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

UPOZORNENIE - Železničné priecestia

    Dňa 2.1.2019 bola obnovená osobná železničná doprava na železničnej trati Zvolen-Šahy. V tejto súvislosti vás chceme požiadať o opakované upozornenie obyvateľov miest a obcí, aby zvýšili opatrnosť a pozornosť pri prechádzaní nezabezpečených ale aj zabezpečených železničných priecestí.

    Užívatelia priecestí si veľakrát neuvedomujú skutočnosť, že pri úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou má prevádzka dráhy prednosť pred cestnou premávkou (Zákon č.513/2009 Z. z. o dráhach §14 ods. (5)) a nerešpektujú, vzhľadom k tomu, že ani nepoznajú, príslušné ustanovenia Zákona č. 8/2009 Z. z. Zákon o cestnej premávke. 

Zvýraznené paragrafy Zákona o cestnej premávke:

JAZDA VOZIDLAMI

Predchádzanie, §15 ods. (5)  h)

Otáčanie a cúvanie, §22 ods. (4)  d)

Zastavenie a státie, §25 ods. (1)  g)

Železničné priecestie, §27, §28, §29

Zákon o cestnej premávke aj so zvýraznenými dotknutými paragrafmi prikladáme.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
07. 01. 2019  Zbierka zákonov SR - 8_2009 Z. z. znenie 20. 5. 20181 309 kB [pdf]

HORE