„Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko“ - zrušené

Vážený potenciálny dodávateľ, dňa 27.8.2020 obec Bzovík zverejnila na svojom webovom sídle zákazku s nízkou hodnotou na dodanie stavebných prác pre projekt "Rekonštrukcia tenisových kurtov na multifunkčné ihrisko"  v obci Bzovík. V nadväznosti na zverejnenú výzvu vás týmto informujeme, že z dôvodu zmeny okolností, ktoré boli v čase vyhlásenia danej výzvy na predkladanie ponúk kľúčové, obec Bzovík ako verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní)  týmto  r u š í  zákazku s nízkou hodnotou vyhlásenú podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, vyhlásenú pod číslom:VO-PT/2020/003 – Rekonštrukcia TKv zmysle bodu 20. Výzvy na predkladanie ponúk.


O následnom opätovnom vyhlásení výzvy budeme informovať na našom webovom sídle www.obecbzovik.sk.
Vytlačené z webovej stránky https://www.obecbzovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.