E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Príhovor starostu obce Bzovík

Vážení občania, dovoľte aby som sa Vám v súvislosti s dianím v našej spoločnosti prihovoril ako starosta tejto obce. 

 Tak ako Krízový štáb Slovenskej republiky už avizoval, na celom území Slovenska je od 16.03.2020 od 6:00 hod. vyhlásený „NÚDZOVÝ STAV“, ktorý v plnej miere reflektuje vážnosť situácie a preto prosím buďme ohľaduplní najme k našej spoločnosti a hlavne voči našim najbližším, preto prosím zvážte nutnosť pohybu na verejnosti a návštevy rodinných príbuzných.

V prípade, že situácia je natoľko nevyhnutná, že musíme opustiť svoje domovy dodržujme prosím odporúčania kompetentných a používajme ochranné prostriedky (ochranné rúška a rukavice), v prípade, že Vám nie sú k dispozícii používajte šatky alebo iný spôsob zakrývania si najmä úst a nosa. Ak niekto z nás má pocit, že sa necíti zdravý a prejavujú sa u neho symptómy podobné chrípke prosím kontaktujte svojho lekára alebo miestne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

V prípade, že potrebujete základné potraviny alebo hygienické potreby a žijete osamote, prosím kontaktujte nás (obecný úrad obce Bzovík 045/5519397) a my Vám zabezpečíme nákup základných potrieb.

 

Prosím Vás občania Bzovíka berme túto situáciu ako skúšku našej spolupatričnosti a ohľaduplnosti, správajme sa voči nášmu najbližšiemu okoliu tak, ako by sme chceli aby sa druhí správali k nám. Verím, že v každom z nás sa nájde dostatok uvedomelosti a rozvahy a hlavne, že túto situáciu napokon prekonáme spoločne a v pokoji. 

S pozdravom,

Boris Sedmák – starosta obce Bzovík

HORE