Obec Bzovík realizuje ďalší úspešný projekt s názvom: Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca pre všetkých obyvateľov obce Bzovík

bz

Dňa 05.11.2021 bola zahájená implementácia projektu, ktorého hlavné aktivity budú pozostávať z výkonu práce Terénneho sociálneho pracovníka a terénnych pracovníkov. 

Projekt je určený pre cieľové skupiny, ktorými sú obyvatelia segregovaných rómskych komunít, občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, seniorom.

Náplňou terénnej sociálnej práce v obci je poskytnúť odbornú pomoc všetkým obyvateľom, ktorí sa ocitnú v nepriaznivej životnej situácii. 

    • sociálne poradenstvo pri osobných problémoch, krízová intervencia v ťažkých životných situáciách

    • individuálne a skupinové konzultácie

    • poradenská činnosť v oblastiach rodinného poradenstva, zamestnanosti, rizikových sociálnych javoch, sociálno-ekonomických problémoch, sociálno-právnych problémoch a iných sociálnych problémoch

    • pomoc pri vyplňovaní úradných a iných dokladov, tlačív, žiadostí

    • pomoc pri riešení exekučných konaní, splátkových kalendárov

    • pomoc pri riešení osobných bankrotov

    • v prípade potreby sprevádzanie klienta do jednotlivých inštitúcií,  jednanie v záujme klienta

    • spolupráca a sprostredkovanie informácií medzi klientmi a inštitúciami v lokalite obecný úrad, základná škola, materská škola, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotné zariadenia a poisťovne, sociálna poisťovňa a ďalšie štátne, verejné, súkromné a mimovládne inštitúcie

    • sociálna intervencia a plán ďalších krokov riešenia sociálneho problému

    • pomoc pri vyhľadávaní zamestnania, písanie žiadostí a životopisov

    • pomoc žiakom pri vzdelávaní


Realizáciu projektu zabezpečujú:

    • terénna sociálna pracovníčka:      Mgr. Lenka Mydlová


Kancelária terénnej sociálnej práce sa nachádza: 
Kontaktné údaje: Obec Bzovík 299,  962 41 Bzovík , okres Krupina, tel.č.: 0917 197 357 

Stránkové hodiny sú:
pondelok, utorok, streda, štvrtok od 7 30h. do 15 30h. Piatok nestránkový deň.

Práca v teréne je vykonávaná podľa potreby. 


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
www.esf.gov.sk 

Priložené dokumenty
NázovVeľkosť a typ
  TSP - Stránkové hodiny18 kB [pdf]
Vytlačené z webovej stránky https://www.obecbzovik.sk/
Stránku vytvorilo r65 studio s.r.o., J.Mikulku 7, 963 01, Krupina, www.r65studio.sk / 0908 519 314.
Obsah generuje redakčný systém AdministriX.