E-mail: obecnyuradbzovik@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

ZÁJAZD NA ORAVU

Účastníci zájazdu pri pamätnej soche

Dňa 8.6.2017 Obecná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (OO JDS) zorganizovala autobusový zájazd na Oravu. Z našej organizácie sa ho zúčastnilo 13 členov. Navštívili sme obec Klín, kde nad dedinou nás privítali dôchodcovia z OO JDS Námestovo. Pozreli sme si sochu Ježiša, ktorá meria 9,3 m a ostatné sakrálne objekty. Potom sme sa presunuli do obce Bobrov, kde vystúpili členovia speváckej a hudobnej skupiny Bzovík s krátkym programom. V Bobrove nás privítal pán starosta a oboznámil nás s históriou Oravy a obce. My sme im tiež odovzdali pozdrav z našej obce a upomienkové predmety, ktoré nám poskytol pán starosta Boris Sedmák a Obecný úrad v Bzovíku. Bolo to milé stretnutie. Veríme, že budúci rok sa stretneme v okrese Krupina.


Ing. Maslíková - predseda OO JDS v Bzovíku


foto: Štefan Války

HORE