E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Aktuálne výzvy

 NOVÁ VÝZVA


Výzva na predkladanie ponúk - Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry pre MRK v obci Bzovík - projektová dokumentácia
VÝZVA NA PREKLADANIE PONÚK - Modernizácia prestupného uzlu autobusovej dopravy a rekonštrukcia existujúcej autobusovej zastávky pri bytovom dome č. 275
Výzva na predkladanie ponúk - NN prípojka Hrad
Výzva na predkladanie ponúk - Oprava pošty
Výzva na predkladanie ponúk - Vodozádržné opatrenia
Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia sobášnej miestnosti OÚ Bzovík
Výzva na predkladanie ponúk - autobusová zastávka
Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Bzovík
Výzva na predkladanie ponúk - Oprava poškodenej omietky a sanačné práce
Výzva na predkladanie ponúk - „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Bzovík – projektová dokumentácia“
"Rekonštrukcia kláštoru premonštrátov a kostolnej ruiny – zabezpečovacie práce – zabezpečenie stability objektu"
"Rekonštrukcia bytového domu č. 269 v obci Bzovík"
"Výstavba zariadení na spaľovanie biomasy v obci Bzovík"

 

ZRUŠENIE VÝZVY

"Výstavba zariadení na spaľovanie biomasy v obci Bzovík" - klikni na odkaz

"Zrušenie verejného obstarávania"- klikni na odkaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
15. 06. 2018  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK hrad 2018 - lešenie80 kB [pdf]

HORE