E-mail: bzovik.starosta@gmail.com | Tel.: 045 55 19 397 RSS Mapa stránok | Úradná tabuľa | 
Obec Bzovík

Miestna akčná skupina MAS HORNOHRAD vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov

MAS HORNOHRAD vyhlasuje výzvu výber na odborných hodnotiteľov „Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“. Odborní hodnotitelia budú hodnotiť projekty pre podopatrenia: 1.2, 4.1, 4.2, 6.4, 7.2, 7.4, 7.5, 8.3. Výzva je vyhlásená v termíne od 28.5.2019 – 28.6.2019.

Viac informácií nájdete v priložených dokumentoch.

Priložené dokumenty

NázovVeľkosť a typ
  Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov233 kB [pdf]
  Príloha č. 2 Životopis238 kB [pdf]
  Príloha č. 3 Zoznam podopatrení stratégie CLLD a popis oprávnených aktivít191 kB [pdf]
  Výzva na odborných hodnotiteľov pre PRV MAS HORNOHRAD345 kB [pdf]

HORE